Privatlovs politik

Privatlivspolitik for Privat Dagpleje/Privat Børnepasning
*Birkevejens Private Pasningsordning*

 

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 26-10-2018

 

Birkevejens Private Pasningsordning’sB dataansvar

Jeg behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan jeg behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for min databehandling er, at jeg kun behandler personoplysninger til bestemte formål i min Private Dagpleje og ud fra berettigede (legitime) interesser. jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Birkevejens Private Pasningsordninger dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:  Louise Calmann

Adresse:              Birkevej 56                 

Telefonnr.:          30339095

Mail:                    louise_calmann

Website:              www.birkevejensprivatepasningsordning.dk

 

Behandling af personoplysninger

Jeg behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger på barnet/børnene samt pårørende:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse-, telefonnummer, e-mailadresse, pårørende

   

  Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR nr., nødvendige helbredsoplysninger, specielle hensyn samt oplysninger der er nødvendige ift at passe barnet/børnene.

   

  Opbevaring af personoplysninger:

 • Noteret på papir (kontrakter mm) foreligger forsvarligt i dagplejen samt på computer

 • Data på computeren sendes bla til kommunen via min e-boks og opbevares der

   

  Her får jeg oplysninger fra

  Normalt får jeg oplysningerne fra dig/jer. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder:

 • Kommunen

 • Ekstern samarbejdspartner feks Børn i Bevægelse (BiB)

 • Fysioterapeut

   

  Pasningsordningens formål med behandling af dine personoplysninger

  Jeg behandler dine personoplysninger til bestemte formål, men altid kun i forbindelse med pasning/trivsel af dit/jeres barn

  .

  Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Dagplejens berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysningerne (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale med dig/jer

 • Behandling med samtykke

  Formålene:

  Formål med behandling af personoplysninger er at drive Pasningsordningen lovligt, herunder indberetning til kommunen ifm tilskud, samtale med tilsynsførende, reklamemæssigt samt at fremme dit/jeres barn trygge udvikling.

   

   

  Jeg behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

  Da reklame samt billeder af dagen i dagplejen nødvendig for Pasningsordningens videre forretning samt at billedliggøre dagligdagen, aktiviteter og sociale arrangementer overfor børnenes familier mm, fremgår billeder og tekst på dagplejens facebookside, eventuel hjemmeside samt i materiale til brug for markedsføring af dagplejen.

   

  Samtykke

  Ved indskrivning i min Private Pasningsordning giver du/I samtidig samtykke til at jeg opbevarer nødvendige personoplysninger forsvarligt i barnets/børnenes dagplejeperiode samt efterfølgende.

   

  Du/I kan til enhver tid kræve, at billeder, personlige oplysninger mm fjernes fra alt, som vedrører min Private Pasningsordning. Dette kræver dog, at du/I skriftligt retter henvendelse til mig.

   

  Jeg indhenter derfor kun dit frivillige samtykke ved kontraktskrivning samt når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor.

   

  Videregivelse af dine personoplysninger

  I forbindelse med drift og administration af pasningsordningen sker der videregivelse af oplysninger til kommunen ifm udbetaling af tilskud samt hvis der skulle opstå brug for underretning til de sociale myndigheder og/eller politi.

  .

  Jeg videregiver ALDRIG personoplysninger til firmaer til markedsføringsbrug uden dit samtykke. 

   

  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

  Af praktiske og reklamemæssige hensyn samt med henblik på at bibeholde dejlige minder opbevarer jeg dine/jeres oplysninger og billeder forsvarligt - også efter dit/jeres barn/børn ikke længere er i dagplejen.

   

  Revidering af privatlivspolitikken

  Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på min facebookside/hjemmeside………... www.birkevejensprivatepasningsordning.dk